thông tin cần biết

Phần này trình bày các thông tin quan trọng cần biết liên quan tới bằng lái Full như: những gì xảy ra trong quá trình thi, các lỗi thường gặp, những điều nên làm trước và sau khi thi đỗ, …

thời gian Đăng ký

Khi nào thì tôi được phép đăng ký thi bằng Full?

Z

cách đăng ký thi

Hướng dẫn cách đăng ký thi bằng Full

chuẩn bị thi

Các bước chuẩn bị trước khi đi thi bằng Full

j

Cách chấm thi

Cách chấm điểm bài thi bằng Full?

Kết quả

Nếu bạn đỗ hoặc Nếu bạn trượt bài thi thực hành

Sau khi thi đỗ

Những gì sẽ xảy ra sau khi bạn thi đỗ bằng lái Full?

u

câu hỏi phổ biến

Các câu hỏi phổ biến thường gặp khi thi bằng lái Full

lỗi nghiêm trọng

Thông tin về các lỗi nghiêm trọng xảy ra trong quá trình thi

Lỗi trượt ngay

Thông tin về các lỗi trượt ngay lập tức trong quá trình thi

lỗi phổ biến khác

Các lỗi phổ biến khác xảy ra trong quá trình thi thực hành

các kỹ năng chuẩn

Ở phần thi bằng lái Full, giám khảo chấm thi sẽ kết hợp việc quan sát cách bạn xử lý các tình huống trên đường và kỹ năng lái xe của bạn. 

Các kỹ năng lái xe bằng Full cũng giống như bằng Restricted. Vì vậy, để kiểm tra lại kỹ năng lái xe của bạn 1 lần nữa, bạn có thể tham khảo phần kỹ năng lái xe ở bằng Restricted.